სოციალური მედია

სოციალური მედია საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების, ინფორმირებულობის, ნდობის და ლოიალურობის გასაზრდელად საუკეთესო, სწრაფი და ეფექტური საშუალებაა.  მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდის პარალელურად იზრდება მისი გავლენა საზოგადოების სხვადასხვა ფენებზე. საინფორმაციო დანიშნულების გარდა იგი კონკრეტული მოვლენების მიმართ საზოგადოების სხვადასხვა ნაწილის დამოკიდებულების დადგენის საშუალებაცაა. საზოგადოების მხრიდან მზარდი მოთხოვნის გამო სოციალური მედიის მენეჯმენტი არც თუ ისე იოლი საქმეა.

ჩვენი შემოთავაზებებია:

  • სოციალური ქსელების (Facebook, Twitter, Forums) მართვა;
  • ბრენდირებული არხების შექმნა და მართვა (YouTube, Myvideo)
  • სოციალურ ქსელებში გათამაშებების და კონკურსების მოწყობა;