პი არ საკონსულტაციო ჯგუფის მიზანი ქართულ ბაზარზე ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ნოვაციური მეთოდების დანერგვაა. 

ჩვენი მთავრი ღირებულება დამკვეთი და მისი კმაყოფილებაა. სტრატეგიული დაგეგმარება, სწორი და ორიგინალური გადაწყვეტილებების მიღება წარმატების მიღწევის მთავარი კომპონენტია. 

ჩვენმა კომპანიამ მოკლე პერიოდში შეძლო არაერთი ქართული და უცხოური კომპანიებისთვის მომსახურების გაწევა. გაფორმადა არაერთი შეთანხმება გრძელვადიანი თანამშრომლობის შესახებ, რაც გუნდის პროფეციონალიზმზე მიუთითებს.

ჩვენი მეთოდები უახლეს გამოცდილებასა და წამყვანი მენეჯერების დაკვირვებებს ემყარება. 

ჩვენ დაგეხმარებით მიზნის მიღწევაში!