ივენთ მენეჯმენტი

ივენთ მენეჯმენტი პროექტების განხორციელებისა და მათი საუკეთესო კუთხით წარმოჩენის საუკეთესო საშალებაა. იგი სამიზნე აუდიტორიის მოთხოვნილებებსა და თავისებურებების ანალიზის გზით მაქსიმალური ეფექტის მიღების საშუალებას იძლევა. ივენთ მენეჯმენტი მარკეტინგული სტრატეგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რომელიც სამიზნე აუდიტორიის კეთილგანწყობის მოპოვებაზე მუშაობს.

  • პრეზენტაციების, კორპორატიული ღონისძიებების, პრომო აქციების დაგეგმვა და ორგანიზება;
  • საინფორმაციო საბაბების შექმნა და აქტუალიზაცია;
  • ნეგატიური მესიჯების ანალიზი და საწინააღმდეგო კამპანიის დაგეგმვა;
  • განხორციელებული ივენთის გაშუქების ორგანიზება.