1 სექტემბერი, 2013

სასჯელაღსრულების სამინისტროს და სისტემის ნეგატიური მედია პოზიციონირების ანალიზი

პრესა-საქართველოს დაკვეთით განხორციელდა 2013 წლის 8 თვის განმავლობაში მედიაში გავრცელებული უარყოფითი ინფრომაციების მოძიება, ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება. ინფრომაციის დამუშავება მოხდა ინტერნეტ, სატელევიზიო და ბეჭდვითი მედიის გამოყენებით.