17 ოქტომბერი, 2013

საპრეზიდენტო კანდიდატები უცხოურ მედიაში - არჩევნები 2013

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის დაკვეთით 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევბამდე და არჩევნების შემდგომ ერთთვიან პერიოდში განახორციელა 350-მდე უცხოურ მედიასაშუალებაზე დაკვირვება. პროექტი ითვალისწინებდა ყოველდღიურად უცხოურ მედიაში გასული მასალების მოძიებას, მის ანალიზს და საინფრომაციო ელექტრონული ბიულეტენის სახით დამკვეთისთვის მიწოდებას.