1 აგვისტო, 2013

ახალგაზრდა ადვოკატები - საკომუნიკაციო მხარდაჭერა

ახალგაზრდა ადვოკატები წარმოადგენს ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც აერთიანებს 35 წლამდე ადვოკატებს. ორგანიზაციის მისია წარმოადგენს საზოგადოებაში სამართლებრივი თვითშეგნების ჩამოყალიბება, იურიდიული ცოდნის, დემოკრატიული ღირებულებების, კანონისა და სამართლაინობის პროპაგანდა, ადვოკატთა ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობა, პროფესიული საზოგადოების კონსოლიდაცია, მაღალი პროფესიული უნარ-ჩვევების დამკვიდრება.

ჩვენ ვუწევთ ორგანიზაციას PR კონსულტაციას და ვახორციელებთ ფოტო და ვიდეო გადაღებას.