1 მაისი, 2014

Credium Georgia - PR კონსულტაცია და საკომუნიკაციო მხარდაჭერა

Credium Georgia წარმოადგენს მიკრო ონლაინ სესხების კომპანიას, რომელიც გასცემს მოკლევადიან სესხებს თავდების და ქონების უზრუნველყოფის გარეშე. კომპანია Credium Group-ის შემადგენლობაში შედის, რომელიც ლატვიური მენეჯმენტით იმართება.

ჩვენ ვახორციელებთ კომპანიის სრულ საკომუნიკაციო მხარდაჭერას, რომელშიც შედის ბრენდინგი, PR კამპანია, სოციალური ქსელების შექმნა და ადმინისტრირება. PRCG ახდენს სოციალურ ქსელში Credium Georgia-ს პრომოციას, რეკლამირებას, მესიჯბოქსების და გათამაშებების შინაარსობრივ და ვიზუალიზირებულ მართვას.