1 აგვისტო, 2013

საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია - ბრენდინგი და საკომუნიკაციო კამპანია

"საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია" დაარსდა 2010 წელს და წარმოადგენს კონსტიტუციური სამართლის დარგის ახალგაზრდა მკვლევართა დამოუკიდებელ გაერთიანებას. ასოციაციის მიზანია კონსტიტუციურ-სამართლებრივი ბაზის ანალიზი, ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა მიმდინარე კონსტიტუციურ პროცესებში, კანონის უზენაესობის დამკვიდრების ხელშეწყობა, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა.

ჩვენ ვახორცილებთ ორგანიზაციის სრულ საკომუნიკაციო მხარდაჭერას, რომელშიც შედის ბრენდინგი, PR კონსულტაცია, პრესკონფერენციების და პრიფინგების ორგანიზება, ფოტო და ვიდეო გადაღება.