4 აგვისტო, 2016

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საინფორმაციო მხარდაჭერა მედიაში

ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საინფორმაციო მხარდაჭერის ფარგლებში კომპანია PRCG უზრუნველყოფს სიახლეების გავრცელებას 5 რეიტინგულ მედია საშუალებაში.