1 მარტი, 2019

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საინფორმაციო მხარდაჭერა მედიაში

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის საინფორმაციო მხარდაჭერის ფარგლებში კომპანია PRCG უზრუნველყოფს სიახლეების გავრცელებას 6 რეიტინგულ მედია საშუალებაში. მომსახურება გულისხმობს შემდეგი მედია საშუალებების მხარდაჭერას: