6 ივლისი, 2016

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საინფორმაციო მხარდაჭერა მედიაში

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერა მედიაში, შემუშავდა სოციალური ქსელის მართვის სტრატეგია, მოხდა სოციალური ქსელის "ფეისბუქისთვის" ქარდების, პოსტერების, ვიდეოების დამზადება, განთავსება და პრომოუტირება.