26 იანვარი, 2017

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საინფორმაციო მხარდაჭერა მედიაში

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საინფორმაციო მხარდაჭერის ფარგლებში კომპანია PRCG უზრუნველყოფს სიახლეების გავრცელებას 3 რეიტინგულ მედია საშუალებაში.