5 მარტი, 2019

თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა. საკვლევ საკითებს წამოადგენდა საცხოვრებელი ფართების მოთხოვნა-მიწოდების, უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების, თბილისის ყველაზე მოთხოვნადი რაიონის/უბნის საცხოვრებლად და კომერციული მიზნებისთვის, მომხმარებელთა კმაყოფილების ინდექსის დადგენა.

კვლევის მიზნების მისაღწევად განხორციელებული იქნა შემდეგი:

  • კაბინეტური კვლევა;
  • ჩაღრმავებული ინტერვიუ არქიტექტორებთან;
  • ჩაღრმავებული ინტერვიუ უძრავი ქონების აგენტებთან;
  • ჩაღრმავებული ინტერვიუ მაღალშემოსავლიან სეგმენტთან;
  • იდუმალი მყიდველი.